Все новости сайта «Помощь адвоката в Киеве и области»

Рейтинг:
 • 26.01.2020 – Я – ФОП, і прийняв на роботу працівників. Що далі?


  З того моменту, коли фізична особа - підприємець (далі - ФОП) приймає працівників на роботу, вона набуває статусу роботодавця (пп. 14.1.222 Податкового кодексу України, ч. 1 ст. 1 Закону України «Про організації роботодавців»). Що у свою чергу накладає на нього нові, додаткові, зобов’язання.

  Так, роботодавець має вести облік персоналу та оформити документи, передбачені законодавством про працю та зайнятість населення, хоча разом з тим, прямих норм, що зобов’язують ФОП вести кадрову документацію, у законодавстві немає.

  Телефон адвоката (095) 732-6054

  У цій статті автор зробить спробу розібратися, які документи має оформити і вести ФОП.

  До таких документів, на думку автора, можна віднести наступні.

  ФОП повинен мати правила внутрішнього трудового розпорядку, оскільки згідно зі
  ст. 29 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП), роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника із зазначеними правилами до початку роботи за укладеним трудовим договором. У свою чергу відсутність правил відповідні державні органи вважають, як порушення законодавства про працю (лист Мінсоцполітики від 28.12.2017 року № 568/0/22–17/134).

  Одним з найперших документів, який укладають між собою ФОП – роботодавець і працівник, це трудовий договір у письмовій формі (п 6 ч. 1 ст. 24 КЗпП).

  Наявність трудових договорів, наказів і повідомлень про прийняття працівників на роботу (за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 року № 413) насамперед перевіряють представники Держпраці, оскільки ч. 3 ст. 24 КЗпП забороняє роботодавцю допускати працівника до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням, та повідомлення Державної фіскальної служби України.

  До 01.01.2015 року ФОП реєстрував кожен трудовий договір і додаткові угоди до них у службі зайнятості, а ось після зазначеної дати має робити це у відповідному журналі реєстрації трудових договорів.

  У подальшому переведення, звільнення, інші кадрові процедури ФОП документує додатковими угодами до трудових договорів, на підставі яких видає накази. А ось накази з кадрових питань реєструють у різних журналах залежно від строків зберігання (визначені Переліком типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 року № 578/5).

  Свою дію на ФОП поширює також і Закон України «Про оплату праці», який у свою чергу, згідно зі ст. 24, зобов’язує роботодавця визначити строки виплати зарплати і її розмір за першу половину місяця у колдоговорі, а якщо його немає, то в іншому локальному нормативному акті. На думку автора, ці позиції, як правило, унормовують в локальному нормативному акті роботодавця – положенні про оплату праці.

  Згідно з позицією Мінсоцполітики (лист від 21.11.2016 № 5907/0/10–16/06) наявність шатного розпису у роботодавця є гарантією забезпечення прав працівників на працю, захист від незаконного звільнення та оплату праці.

  На підставі штатного розпису приймаються рішення про прийняття, переведення на іншу роботу, встановлення посадового окладу, тарифної ставки тощо. Він дозволяє планувати робочу силу. Зокрема, у цьому документі визначені посади/професії та кількість штатних одиниць, що дозволяє приймати працівників за планом, а не абияк. Також, дозволяє планувати щомісячні витрати на утримання робочої сили. У ньому встановлені розміри окладів, тарифних ставок, надбавок та доплат постійного характеру, що передбачені системою оплати праці.

  Оскільки право на відпустки мають і працівники, що працюють за трудовим договором у ФОП
  (ч. 1 ст. 2 Закону України «Про відпустки» далі — Закон про відпустки), Закон про відпустки зобов’язує такого роботодавця розробляти графік відпусток працівників і відповідно вести облік надання таких відпусток працівникам. Спосіб обліку є різний, як фіксація відомостей у розділі «Відпустки» особової картки П-2 так і ведення відповідного журналу.

  У наказі про відпустку ФОП зазначає її вид, тривалість, дати початку та закінчення, період роботи, за який надано, а також ознайомлює з ним працівника під підпис.

  Крім того, ст. 10 Закону про відпустки зобов’язує роботодавця повідомляти працівника про початок відпустки за 2 тижні до її початку.  Тому, як показує судова практика, працівники Держпраці при перевірках вимагають, щоб у ФОП були складені графіки відпусток і доведені до працівників під підпис, а також відповідні повідомлення (рішення Рівненського окружного адмінсуду від 08.10.2018 року у справі № 1740/1945/18, від 20.07.2018 року у справі № 817/1319/18).

  З урахування викладеного вище, також випливає, що одним з видів документів, який має вести ФОП, є особові картки.

  Типова форма П-2 – особова картка, також сприятиме одержанню об’єктивної статистичної інформації щодо зайнятості та розмірів оплати праці працівників, їх кількісний склад.

  Крім того, згідно з пунктом 2.5 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 року № 58, ФОП має ознайомити працівника з кожним записом, що вносить до трудової книжки під підпис в особовій картці. У свою чергу Мінсоцполітики наполягає на тому, що ФОП повинні вести особові картки працівників (лист
  від 21.11.2016 року № 5907/0/10-16/06), суди дотримуються такої ж позиції (постанова Третього апеляційного адміністративного суду від 13.11.2018 року у справі № 804/1854/17).

  А ось особові справи працівників ФОП може вести за власним бажанням, наприклад, з метою систематизації інформації про працівників, адже від кожного працівника ФОП отримує копії паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, документів про освіту, тощо. Хоча на думку автора ведення особових справ сприятиме ФОП у підтриманні порядку у кадровому діловодстві та роботі з персоналом.

  Необхідно вести табелі обліку використання робочого часу, що у свою чергу підтверджує ведення ФОП обліку:

  ̶        фактично відпрацьованого працівниками часу (у режимі повного, скороченого, неповного робочого часу);

  ̶        годин, відпрацьованих надурочно, у святкові та неробочі дні, у вечірній і нічний час тощо;

  ̶        часу, не відпрацьованого працівником з поважних (хвороба, відпустка) і неповажних (прогул) причин.

  Ця необхідність визначена статтею 30 Закону України «Про оплату праці», згідно з якою роботодавець зобов’язаний забезпечити достовірний облік виконуваної працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці у встановленому порядку.

  Оскільки згідно з законами України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» працівники ФОП є застрахованими особами і мають право на відповідну допомогу, ФОП має створити комісію із соціального страхування чи призначити відповідного уповноваженого, адже рішення про призначення матеріального забезпечення за соціальним страхуванням ухвалює тільки спеціальний орган - комісія або уповноважений із соціального страхування (п. 3 ст. 30 Закону України  «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»). У свою чергу рішення комісії/уповноваженого оформлюють протоколом за встановленою формою (Форма протоколу визначена у Положенні про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженому постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 року № 13).

  Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України
  від 29.07.93 року № 58, скеровує ФОП до того, що він має керуватися тими ж нормами, що і підприємства, не дивлячись на те, що трудові книжки зберігаються в самих працівників. А саме, вносити на підставі наказу до трудових книжок записи про призначення на роботу, переведення і звільнення, а також засвідчувати записи про роботу, нагородження, заохочення підписом і печаткою — якщо вона є, оскільки обов’язок мати печатку скасований для всіх суб’єктів господарювання (ст. 58 Господарського кодексу України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу»).

  КЗпП зобов’язує роботодавця проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце перед початком роботи за укладеним трудовим договором. Роботодавець має роз’яснити працівнику права і обов’язки, забезпечити необхідними для роботи засобами (ст. 29 КЗпП). Відповідно такі обов’язки, права та відповідальність працівників найкраще закріплювати у посадових і робочих інструкціях. Разом з тим, існує думка, що їх можна замінити, детально виписавши письмові трудові договори. Але автор статті цієї позиції не розділяє.

  ФОП обов’язково потрібні розрахунково-платіжні (зарплатні) відомості для того, щоб підтвердити:

  ̶               розмір нарахованого доходу і правильність проведених утримань з нього;

  ̶               витрати на оплату праці у загальносистемників і єдиноподатників — платників ПДВ.

  У розрахунково-платіжних відомостях також має сенс зазначати суму нарахованої й виплаченої індексації заробітної плати. Річ у тому, що і Держпраці, і суди розглядають непроведення індексації, як недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці (рішення Херсонського окружного адмінсуду
  від 13.11.2018 року у справі № 2140/1563/18).

  У свою чергу, відсутність зазначених вище документів у ФОП може призвести до того, що контролюючі органи його зобов’яжуть такі документи розробити, а також притягнуть до відповідальності з накладенням відповідних штрафних санкцій, які на цей час є доволі «кусючими».

  Телефон адвоката (095) 732-6054

   

  Порушення

  Розмір штрафу

  Грошовий вираз штрафу (грн)

  Із 01.01.2020

  Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків (абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП)1

  у 30-кратному розмірі МЗП*, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

  141 690

  Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі (абз. 3 ч. 2 ст. 265 КЗпП)1

  у трикратному розмірі МЗП

  14 169

  Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (абз. 4 ч. 2 ст. 265 КЗпП)2

  у 10-кратному розмірі МЗП за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

  47 230

  Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII, «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.1991 № 1975-XII, «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII (абз. 5 ч. 2 ст. 265 КЗпП)

  у 10-кратному розмірі МЗП за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

  47 230

  Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні (абз. 6 ч. 2 ст. 265; відповідальність запроваджено з 01.01.2017)

  у трикратному розмірі МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення

  14 169

  Вчинення дій, передбачених абз. 6 ч.2 ст. 265 КЗпП, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абз. 2 ч. 2 ст. 265 (недопущення до проведення перевірки з питань фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків, створення перешкод у проведенні перевірки) (абз. 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП) (відповідальність запроваджено з 01.01.2017)

  у 100-кратному розмірі МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення

  472 300

  Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим-сьомим частини 2 статті 265 КЗпП2

  в однократному розмірі МЗП

  4 723

  * МЗП — мінімальна заробітна плата, встановлена законом на момент виявлення порушення.

   

  Використані джерала https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911/2019/march/issue-11/article-42673.html та Система «Expertus: Кадри»


  Юрист з трудового права,
  Калиновський Олександр
  095-732-6054

 • 21.07.2016 – Тренінг для журналістів та громадських діячів «Антикорупційна реформа та політика»


  Шановні журналісти та громадські діячі!

  У п’ятницю, 29 липня 2016 р., у м. Одеса Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у партнерстві з Консультативною місією ЄС (EUAM)  проведе тренінг  для журналістів та громадських діячів на тему «Антикорупційна реформа та політика». 

  Тренінг для журналістів та громадських діячів «Антикорупційна реформа та політика»


  В рамках заходу будуть висвітлені наступні теми:

  • - Перебіг Антикорупційної реформи в Україні;
  • - Особливості діяльності  Національного антикорупційного бюро України;
  • - Журналістика та розслідування корупційних справ;
  • - Антикорупційна реформа в Україні очима європейських експертів.

  Серед спікерів зокрема очікуються:

  • - Світлана Оліфіра, прес-секретар НАБУ;
  • - Ігор Гончаренко, в.о. керівника Проектного офісу Національної ради реформ, менеджер з антикорупційної реформи;
  • - Мустафа Найем, депутат та журналіст;
  • - Клеменс Мюллер, старший радник з питань боротьби з корупцією Консультативної місії ЄС.

  Для участі в заході, будь ласка, заповніть анкету до понеділка, 25 липня 2016, 15:00 за київським часом.


 • 06.04.2014 – Частные нотариусы Харькова помогают армии Украины


  Украинцы поддерживают Вооруженные Силы Украины не только централизованно, но и предоставляют адресную помощь конкретным подразделениям. Формула проста: благотворительные взносы и пожертвования направляются на укомплектование всем необходимым для личного состава боевых частей.

  Частные нотариусы Харькова помогают армии Украины

  Потребности в масштабах войска, конечно, огромные. Однако, совместными усилиями их можно удовлетворить. К примеру, 11 представителей ассоциации частных нотариусов Харькова и несколько местных предпринимателей собрали почти семь тысяч гривен. На эти средства было решено приобрести комплект рейдового и бивачного оборудования для одной из механизированных войсковых частей.


 • 18.02.2014 – Слово за Верховным советом. Завтра может быть поздно ...


  Едва ли не впервые за многие годы именно в эти дни, исходя из реалий сегодняшней общественно - политического и экономического кризиса в Украине, Верховная Рада возможность для выполнения своих непосредственных функций - представлять интересы избирателей.

  Адвокат в суде юрист

  Именно обычные украинского заставляют депутатов вспомнить, чьи интересы они должны представлять в стенах парламента. Глас народа может зазвучать страшнее, чем угрозы диктаторов, согласитесь.


 • 17.02.2014 – Как избежать милицейских манипуляций и не довести до возбуждения уголовного дела - адвокат


  На фоне последних событий все чаще работники милиции начали посещать активистов, журналистов, общественных деятелей. Тревожат последние новости об уголовном внедрения по общественной организации «Центр UA», связанные с этим многочисленные допросы, в частности журналистки «Репортеров без границ» Ирина Чуливская, настойчивым желанию работника МВД пообщаться с исполнительным директором Института массовой информации Оксаной Романюк.

  Как избежать милицейских манипуляций и не довести до возбуждения уголовного дела - адвокат

  Эксперты отмечают, в самом начале «дела » происходит немало манипуляций, в частности, из-за того, что люди мало знают о своих правах и не знают, как действовать или реагировать в той или иной ситуации.


 • 17.02.2014 – Избегай налоговые споры в Киеве совершенствуя бухгалтерию


  На прошлой неделе состоялся очередной семинар для бухгалтеров области торговли, общественного питания и услуг на тему: «Новое в налогообложении. Актуальные вопросы налогообложения для плательщиков». Основной целью семинара было изучения налогового учета с целью предотвращения налоговые споры в Киеве.

  Предотвращаем споры с налоговой

  Избегай налоговые споры в Киеве совершенствуя бухгалтерию

  Как известно, начало года для бухгалтеров «горячая пора», ведь кажутся квартальные и годовые отчеты. А так как в налоговом законодательстве с 1 января текущего года есть ряд нововведений, бухгалтерам и предпринимателям часто необходима помощь.


 • 16.02.2014 – Эштон призвала Пшонку закрыть каждое уголовное дело и освободить заложников


  Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон написала обращение, в котором призвала генпрокурора Украины Виктора Пшонку закрыть каждое уголовное дело и освободить заложников.

  Закрыть уголовные дела и ...

  закрыть уголовные дела и освободить заложников

  «Я приветствую, что несколько важных шагов были сделаны в течение последних нескольких дней, чтобы нормализовать ситуацию в Украине, тем самым способствуя выходу из политического кризиса», - написала она в заявлении.


 • 12.02.2014 – Юрист в Киеве рассказал, когда удастся наказать Попова и Сивковича за разгон Майдана


  В Украине суды зависимы от исполнительных органов, поэтому об объективности судейства не приходится говорить. То, что Попов и Сивкович причастны к разгону площади не вызывает сомнений, но их не удастся наказать при нынешней власти. Такое мнение высказал юрист в Киеве Олег Березюк.

  Юрист в Киеве рассказал, когда удастся наказать Попова и Сивковича за разгон Майдана

  «Я не знал о снятии обвинения с них. Я вообще мало интересуюсь Сивковичем и Поповым. Но то, что они в этом виноваты, я абсолютно убежден. И что без Сивковича не обошлось - я в этом уверен» , - отметил юрист в Киеве.


 • 12.02.2014 – Попова и Сивковича амнистировали незаконно, никаких оснований для их освобождения от уголовной ответственности нет, -адвокат по уголовным делам


  Лица, которые, находясь на официальных должностях, сопровождали действия с применением силы против митингующих, однозначно попадают под уголовную ответственность, и нет никаких оснований для освобождения их от этой ответственности.

  Попова и Сивковича амнистировали незаконно - адвокат по уголовным делам

  Об этом сообщил адвокат по уголовным делам, член Центрального совета общественной организации «Украинское юридическое обществ» Николай Сирый.


 • 10.02.2014 – Леонченко пояснила, чому фірма, що годувала житомирських дітей спредом, знову виграє тендери


  Заступник мера Житомира Наталія Леонченко запевняє, що управління освіти «із задоволенням» не пускало б на тендер оскандалилася фірму, але підстав для цього поки немає.

  Фірма на тендері

  Купить готовую фирму продать

  «Річні закупівлі в 2013 році здійснювалися на підставі тендерів, які були проведені в кінці 2012 року. Ми контролювали якість продукції, як завжди це робиться, відповідно до алгоритму. Коли ми в грудні отримали негативні результати лабораторних досліджень, ми звернулися до правоохоронних органів: в УМВС та в прокуратуру. Зараз відкрито кримінальне провадження, ми чекаємо результати слідчих дій правоохоронних органів і за цими результатами будемо вживати заходів», - сказала Наталія Леонченко.


На данной странице Вы найдете самые свежие новости, которые, так или иначе, касаются юридической тематики. Разводы, раздел имущества, уголовные дела и т.д., все основные новости здесь!

Загружается...